≡ Menu

Waarom de vingers?

De waarheid over de vingers: Voor meer inzicht over jezelf en je levenslessen

Dactyologie Nederland heeft een methode ontwikkeld om eerdere ontstane blokkades in het lichaam te neutraliseren en in vele gevallen zelfs weg te halen. De middelvinger van de rechter hand wordt gebruikt als tijdslijn om na te gaan in welk gedeelte van het leven de niet goed opgeslagen negatieve emotie zich bevindt. Ons brein heeft als hoofddoel alle indrukken uit onze zintuigelijke ervaringen in een soort tijdslijn op te slaan. Alles wat we bewust of onbewust hebben meegemaakt ligt dus opgeslagen in die tijdslijn.

Het brein wil ons lichaam beschermen voor onraad om te kunnen overleven. We zijn bij onraad in staat om te vechten of te vluchten. Dit naar gelang onze eerste ervaring waar we het beste in zijn. Het brein denkt niet na, maar zorgt er voor dat we kunnen handelen. Het brein houdt ook van makkelijk, dus zal het een eerdere poging die gedaan is de volgende keer ook toepassen. Zelfs als het tot een verkeerde afloop heeft geleidt. Het brein kan namelijk niet denken. De Dactyoloog maakt gebruik van die tijdslijn om verschillende negatieve patronen tot staan te brengen.

Daar de meeste receptoren in ons brein verbonden zijn met onze vingers is die tijdslijn gelukkig ook terug te vinden in die vingers.Die tijdslijn op de vinger begint bij de aanzet van de hand, waarbij het eerst gewricht (het kootje) de pubertijd aangeeft en het topje van de middelvinger het huidige representeert. De Dactyoloog kan aan de vorm en vergroeiingen van de vingers veel opmaken.Het ‘lezen’ van de vingers die voornamelijk aan de twee zijkanten van de rechter middelvinger maar in vele gevallen kunnen alle vingers gebruikt worden. Tijdens het lezen kunnen op verschillende plekken langs de vingers de kenmerkende kristalletjes gevonden worden.

Deze kristalletjes, die tijdens het lezen worden gevonden, zijn veelal tijdens een heftige situatie in het verleden ontstaan.
De oorzaak daarvan is dat het lichaam tijdens stress adrenaline en endorfine aanmaakt die nodig is om tot actie over te gaan. We kunnen dan vluchten, vechten of verstarren.Vaak konden we niet op de juiste wijze handelen. We raakten in paniek waardoor de resterende adrenaline achterblijft in het lichaam.

Te vaak zorgen de jarenlange opgehoopte kristallen jaren later voor chronische problemen. Te denken valt daarbij aan: sneller vermoeid, astma, artritis, depressief, allergische reacties, e.d. Niet alleen de middelvinger is betrokken bij het vingerlezen. Ook de andere vingers en de hand worden door de Vingerlezer gebruikt. Elke vinger heeft zo zijn eigen rechtstreekse verbinding met de hersenen. Ook kunnen er bij het vingerlezen diverse emoties naar boven komen die te maken kunnen hebben met de niet juist opgeslagen informatie.De rechterhand en vingers zijn verbonden met de linkerhersenhelft.
Deze helft stuurt de taal, logica e.d.

De vingers helpen je niet alleen de ervaren emoties op te lossen, maar kunnen je ook helpen inzicht te krijgen in diverse levensvragen en toekomstgerichte processen.

De rechterhand en vingers zijn verbonden met de linker hersenhelft.
De linkerhand en vingers zijn verbonden met de rechter hersenhelft.

De rechterhelft heeft invloed op onze creativiteit, intuïtie, visualisatie en ons verlangen tot groeien. Ook hebben de handen en vingers 25% van de ruimte nodig in de somato sensorische hersenen. Het is duidelijk dat onze vingers de meeste receptoren hebben die in directe verbinding staan met onze hersenen. Dat is ook de reden dat we beter leren middels onze tastzin.Dat de vingers de diverse emotionele gebeurtenissen kan prijsgeven maakt het ook mogelijk de vingers te gebruiken om de indrukken in de hersenen te veranderen.

Natuurlijk niet de werkelijke situatie maar wel de emotionele beleving daarop.De meeste emotionele gebeurtenissen die we ons nu nog kunnen herinneren zullen over het algemeen negatieve gebeurtenissen zijn. Niet dat we leuke gebeurtenissen niet meemaken maar daar is de adrenaline en endorfine vaak juist opgebruikt. Bij negatieve gebeurtenissen zullen resten van die stoffen nog in ons lichaam zitten. Ook lijkt het wel dat men over het algemeen meer negatieve dan positieve gebeurtenissen meemaakt.

Dat is natuurlijk niet altijd waar maar negatieve emotie kost veel energie en die ervaart het lichaam als pijnlijk en daardoor is dat makkelijker te onthouden. Het brein wil over het algemeen overleven, alert zijn en met het nu bezig zijn. Die wil niet echt met je denken rekening houden. Het brein moet alert zijn. Als er paniek is komt de automatische piloot in actie om te overleven. De vicieuze cirkel is geboren. Wil je blijven overleven of eindelijk het heft in eigen hand hebben?

Wil je inzicht over je verleden, heden en toekomst, dan hebben we diverse lezingen en workshops.
Daarin krijg je inzichten over welke emotionele belemmeringen van vroeger in je vingers zitten en waar de oplossing verborgen zit.

 Ontdek de verborgen kracht van de vingers!

Ruud Overstegen
Ontdekker van Vingerreflexologie

Ruud Overstegen is als docent ingeschreven in het register van CRKBO. Het Centraal Register Kort Beroepsonderwijs bestaat uit een Register Instellingen en een Register Docenten. In het Register Instellingen staan onderwijsinstellingen ingeschreven die voldoen aan de Kwaliteitscode voor Opleidingsinstellingen voor Kort Beroepsonderwijs. In het Register Docenten staan zelfstandig werkende docenten ingeschreven die voldoen aan de Kwaliteitscode voor Docenten.

Google+ | FACEBOOK | TWITTER LINKEDIN | YOUTUBE