≡ Menu

Fysieke fitness vs geestelijke fitness

Steeds meer bedrijven zien de voordelen van een goede gezondheid van het personeel. Het eerste waar het bedrijf dan aan denkt is lichaamsbeweging voor het personeel. Fietsplan en Fitnessplan zijn dan ook razend populair geworden daardoor.

Maar ziekte of lichamelijke ongemakken worden daar niet door tegengehouden of opgelost. Met fitness en een goed dieetvoorschrift alleen lukt dat niet. Als je bijvoorbeeld kijkt naar een burn-out dan kan je concluderen dat dit door een geestelijke en niet door een lichamelijke overbelasting komt. Een Geestelijk Fitness Training lost dit probleem echter wel op. Een burn-out kost het bedrijf al gauw zo’n 20.000 tot 50.000 euro. 

Niet alleen een burn-out is het gevolg van een overbelasting van de mind. Geïrriteerdheid, focusverlies, onzekerheid, stress, verwardheid, e.d. zijn tekenen van een aankomend of aanwezige geestelijke overbelasting. En een overbelaste mind los je niet op door de Arbodienst of een bezoekje aan de psycholoog of zelfs fitnesstraining of info over goede voeding.

Oorzaak-gevolg

Het heeft totaal geen zin om de gevolgen van een geestelijke overbelasting aan te pakken met medicijnen of een goed gesprek als je de oorzaak niet weet te vinden. 

Bij een geestelijke overbelasting is het zaak de eigen mis-communicatie te doorzien. Want die mis-communicatie plaatst het probleem steeds sterker in de mind, zodat het een eigen waarheid krijgt.

En door die overbelasting in het hoofd worden de dagelijkse taken niet meer als voornaamste taken gezien, waardoor er steeds meer weerstand komt in de werkzaamheden. Zelfs zo erg dat er lichamelijke klachten kunnen ontstaan. 

Trager reageren, geïrriteerdheid naar collega’s, fouten maken, e.d. zijn de eerste tekenen van een geestelijke overbelasting. Een functioneringsgesprek met iemand met een geestelijke overbelasting werkt daarbij zelfs averechts. Goede begeleiding is beter op zijn plaats. Als geestelijke overbelasting al in een vroeg stadium wordt ontdekt kan er snel verbetering optreden zonder onnodige kosten.

resultaat gerichtHet is dan voor de leidinggevende van zeer groot belang om die eerste symptomen te onderkennen om erger te voorkomen. Niet alleen een burn-out wordt hierdoor dan vermeden, ook extra kosten m.b.t. ziekteverzuim hoeven dan niet gemaakt te worden. 

Het is dus zaak naast die sportmogelijkheden en voedingsadviezen ook plaats is voor een FoViMeA-Training. Dit kan zowel preventief als bij acute klachten toegepast worden. Zelfs de klachten van een burn-out kunnen bij onze FoViMeA-Training snel aangepakt worden. 

FoViMeA staat voor Focus, Visualiseren, Mediteren en Affirmeren. Het klinkt in eerste instantie misschien zweverig, maar de meeste problemen beginnen in het hoofd. Zodra daar verandering in wordt aangebracht, kan die geestelijke overbelasting snel tot staan gebracht worden. 

Zeker in deze soms hectische en onzekere tijd is een Geestelijke Fitness Training in een groeiende onderneming bijna onontbeerlijk geworden. Het drukt niet alleen de ziektekosten, het zal al snel tot beter functioneren van het personeel leiden, want elk ongenoegen of mis-communicatie kan worden geëlimineerd door de FoViMeA-Training. FoViMeA-Training gaat over jouw welzijn, jouw denkwijze, jouw emoties, jouw gevoelens en jouw indrukken.
En het verschil tussen waarneming en herinnering.

-.-.- 

Dactyologie Nederland komt graag met bedrijven in contact die last hebben van veel ziekteverzuim, die onze FoViMeA-Training zowel preventief als effectief in willen zetten voor het beter en effectiever functioneren van het personeel.
Maar natuurlijk ook de kleine zelfstandige ondernemer die een steuntje in de rug willen.